Model Mestral

Mestral
Mestral

El ventilador cònic model MESTRAL és un ventilador helicoïdal situat en el sostre de l’assecador en el passadís entre carretons. Aquest ventilador barreja l’aire calent procedent de la impulsió d’aire, amb aire de l’interior de l’assecador. Aquest aire s’impulsa a un con que té una ranura al llarg de tota la seva generatriu. L’aire surt de la ranura a una elevada velocitat i per tant amb alta pressió entrant aquest aire fins al fons del carretó. El con té un moviment lent de rotació per repartir la barreja d’aire a tot el seu voltant.

Tots els elements mecànics d’accionament, tant del con com del ventilador, estan en l’exterior de l’assecador. D’aquesta manera no es sotmeten aquests elements a les condicions de temperatura i humitat de l’interior de l’assecador, evitant un major desgast i facilitant la seva manutenció. Fins i tot el greixatge pot fer-se per l’exterior.

Aquest sistema té l’avantatge que millora la distribució de temperatura entre les parts alta i baixa, obtenint-se diferències de tan sols 3 a 4ºC. Així mateix, a l’exercir una major pressió, iguala més l’assecat entre l’interior i l’exterior del carretó, per la qual cosa poden obtenir-se cicles d’assecat menors que amb altres ventiladors.