Referències per equips

BERALMAR ha subministrat equips de cocció i assecat a centenars de clients de més de 50 països.
Entre els nostres clients es troben fabricants de gran prestigi, que ens han atorgat la seva confiança en repetides ocasions.
Aquests són alguns exemples de ceramistes que utilitzen equips de BERALMAR:

Equips