Unitats de negoci

L'activitat de BERALMAR es distribueix en dues unitats de negoci:

Bens d'equip

Bens d'equip

BERALMAR dissenya, fabrica i instal·la, a qualsevol país del món, equips de cocció i assecat per la indústria de ceràmica estructural (teules i totxos).

Projectes d'Enginyeria

Projectes d'Enginyeria

BERALMAR realitza els projectes d’enginyeria de plantes completes, forns túnel i assecadors.