Política de qualitat

Abast del sistema de gestió de qualitat:

Disseny, fabricació i comercialització, a nivell local i internacional de:

  • Enginyeria per la realització de fàbriques claus en mà, per al sector de teules i maons.
  • Tots els Béns d’Equip per al sector de teules i maons.
  • Equips de combustió de gas, biogàs, biomassa, fuel, coc de petroli i carbó mineral per a diversos sectors industrials.

POLITICA DE QUALITAT


1.- Orientació al client, per aconseguir el màxim grau de satisfacció, mitjançant:

  • Un escrupolós acompliment dels requisits acordats.
  • Un servei impecable.
  • La sensibilitat envers la cobertura de les necessitats implícites al producte i al servei del client (assessorament tècnic, esperit de servei, etc.)

2.- Millora de la competitivitat de l’empresa recolzant-nos en la millora continua dels processos, amb l’aportació de tot el personal i orientat a:

  • La millora de la qualitat del producte.
  • La millora del servei.
  • La millora dels costos i dels resultats econòmics de l’empresa.

3.- Evolució cap a una cultura participativa de direcció, de comandament i d’ambient de treball, entenent com a valor fonamental que,

“L’aportació a la millora del Sistema de Gestió de la Qualitat de cadascun dels seus components, és la base sobre la que podrem edificar una sòlida evolució en el futur que ens permeti ser cada dia més competitius i ens garanteixi la continuïtat.”

Per tot això els Gerents es comprometen a aportar els recursos necessaris per a la implantació, el manteniment i la millora del Sistema de Gestió de la Qualitat basat en la norma ISO 9001.