Equips de control

Completant l’oferta d’equips pels processos de cocció i assecat, Beralmar ofereix sistemes de control i gestió automática de forns i assecadors, amb software de desenvolupament propi i adaptables tant a instal·lacions i equips de Beralmar com d’altres proveïdors.

Sistema de control automàtic del forn model MICROBER

Sistema de control automàtic del forn model MICROBER

L’equip de gestió i control automàtic del forn model MICROBER és una completíssima eina concebuda per a gestionar tots els paràmetres productius del procés de cocció.

Sistema de control automàtic de l'assecador MICROSEC

Sistema de control automàtic de l'assecador MICROSEC

L’equip de gestió i control automàtic d’assecadors model MICROSEC es desenvolupa totalment personalitzat per a qualsevol tipus d’assecador