Sistema de control automàtic del forn model MICROBER

Microber
Microber

L’equip de gestió automàtica del forn model MICROBER és una completíssima eina que persegueix optimitzar el rendiment del forn sense necessitat d’haver-hi una persona encarregada, contenint al màxim el consum d’energia i garantint el constant funcionament del forn, independentment del salt tèrmic (diürn i nocturn), així com de la densitat de càrrega de la vagoneta del material sotmès a cocció, optimitzant el consum.

Aquesta operació s’efectua mitjançant una regulació continua, salvaguardant el material de tots aquells trencaments que són característics d’un refredament i preescalfament mal fets. L’equip consta d’un PLC, compost de diverses targetes d’entrades i sortides analògic-digitals que controlen tots els paràmetres que intervenen en la regulació del forn i transmeten la informació a un ordenador que registra les dades obtingudes.

La presentació gràfica en 3D facilita la configuració i seguiment del sistema, que aporta les següents prestacions:

- Control automàtic de la corba de cocció segons el material >Regulació automàtica de pressions i cabals
- Control de càrrega de vagonetes
- Registre d’històrics
- Control d’usuaris amb diferents nivells d’accés
- Comunicació via mòdem