Sistema de control automàtic de l'assecador MICROSEC

Microsec
Microsec

El control automàtic aplicat a un assecador és imprescindible per a aconseguir un procés d’assecat òptim, que permeti obtenir major qualitat de material, així com una reducció dels costos de fabricació tant a causa de l’estalvi energètic aconseguit, com per la reducció de peces defectuoses.

Aquesta optimització només s’obtindrà si es disposa del sistema de regulació adequat. Això vol dir, que el procés es realitzarà en bones condicions, quan el material segueixi exactament la corba d’assecat que es fixi segons les característiques i la seva composició. La presentació gràfica en 3D facilita la configuració i seguiment del sistema, que aporta les següents prestacions:

- Control de pressions, humitats i temperatures en cada zona de l’assecat

- Regulació automàtica de cabals d’aire

- Control de càrrega de l’assecador

- Registre d’històrics

- Control d’usuaris amb diferents nivells d’accés

- Comunicació via mòdem