Informació per a ceramistes

VIDEO-REPORTATGE "MODERN LIFE, MODERN BUILDINGS"

Una dotzena dels membres de l’agrupació ECTS (European Ceramic Technology Suppliers) entre els quals BERALMAR, ha editat un vídeo-reportatge que ressalta les virtuts dels materials de construcció ceràmics en quant a aïllament tèrmic i acústic, la seva llarga vida útil i el seu respecte pel medi ambient, amb l’objectiu de posar-lo a disposició de tots els agents que composen la indústria ceràmica (proveïdors, fabricants, associacions de fabricants d’arreu del món, etc.) per a que s’utilitzi com a eina promocional envers despatxos d’arquitectura, promotors immobiliaris, administracions públiques, etc.

Les tres principals idees que aquest documental pretén transmetre són:

  • - La ceràmica és el material de construcció amb millors propietats d’aïllament tèrmic, i per tant el seu ús minimitza la despesa energètica tant en calefacció com en refrigeració.
  • - La ceràmica és un material de construcció rabiosament contemporani: capaç d’adaptar-se a tot tipus d’arquitectures, des de la reconstrucció d’edificis històrics fins a l’ús en la construcció dels edificis més moderns.
  • - La ceràmica és un material respectuós amb el medi ambient. El fet que es fabriqui a partir de matèries primeres naturals i la seva llarga vida útil en front a d’altres materials fa que els materials de construcció ceràmics siguin dels més respectuosos amb el medi ambient.Algunes regions del món, per qüestions històriques i culturals, tenen més clar que d’altres aquestes tres idees. BERALMAR i alguns dels seus agrupats de l’ECTS hem invertit recursos en aquest documental amb l’esperança d’aportar el nostre gra de sorra en millorar la percepció de tots els agents consumidors i reguladors de materials de construcció de tot el món envers la ceràmica en les construccions modernes i es convencin dels seus avantatges estètics, funcionals i mediambientals, i per això convidem tothom a descarregar lliure i gratuïtament aquest documental a la web de BERALMAR, i a donar-ne la màxima difusió entre les diverses administracions locals, gremis i associacions d’arquitectura, de promotors immobiliaris, etc.

Entre tots podem fer que aquesta iniciativa sigui un èxit i així ampliar els horitzons dels materials de construcció ceràmics a tot el món.