Plantes completes

El fet que BERALMAR fabriqui una amplia gamma pròpia d’equips de cocció i assecat permet conèixer totes les particularitats de cada procés segons els productes a fabricar i els equips i combustibles a utilitzar i anticipar-se als problemes.

Aquest tipus de sinergies que BERALMAR genera, com a fabricant d’equips i alhora de dissenyar projectes proporcionen instal•lacions coherents i de llarga vida productiva, que permeten optimitzar els paràmetres productius alhora que proporcionen la flexibilitat necessària davant possibles noves necessitats.

Com a proveïdor de plantes completes de fabricació de productes ceràmics BERALMAR es caracteritza per:

Experiència

Experiència

Els Nostres Directors de Projectes compten amb una dilatada experiència en el disseny i implementació de grans projectes.

Anticipació

Anticipació

Gràcies a l’experiència com a fabricants d’equips, BERALMAR té una major capacitat de preveure els problemes de les instal·lacions proposades, anticipant les seves oportunes solucions.

Flexibilitat

Flexibilitat

BERALMAR s’adapta a diferents nivells d’implicació en els projectes dels clients, oferint des de projectes parcials fins a fàbriques clau en mà.

Resultados

Resultats

BERALMAR ha construït fàbriques completes concebudes per a la producció de diferents tipus de peces:
- Encadellats
- Termoargila
- Carrobrick
- Totxos cara-vista
- Totxos buits
- Revoltons
- Teules, etc..

Casos pràctics

Planta completa amb forn túnel model PRESTHERMIC i assecador model MESTRAL

Planta completa amb forn túnel model PRESTHERMIC i assecador model LLEVANT