VIDEO-3D Línia de producció

Línia de producció d’assecatge semi-continu model Mestral i forn túnel hermètic model PRESTHERMIC.

Es tracte d’una línia de producció d’alta fiabilitat, adequada per l’ús de totes les argiles i per la fabricació de tot tipus de formats ceràmics.

Els reciruladors cònics del assecador MESTRAL produeixen una recirculació vertical que garanteix unes diferencies de temperatura de menys de 5ºC entre la part inferior i superior de l’estanteria , inclús en vagonetes de 6 metres d’altura.

L’hermeticitat del forn Presthermic aporta les més altres prestacions en quan a consum, productivitat i qualitat de cocció.