Nou projecte a Algèria ()

L’any 2000 BERALMAR va suministrar un forn túnel FORNTHERMIC i un assecader semicontinu d’estanteries MESTRAL de 400 Tm/dia de producció per la BRIQUETERIE EL RYM d’Annaba (Algèria). El projecte va ser un èxit, de manera que enguany s’ha tornat a confiar en BERALMAR pel projecte de BRIQUETERIE EL RYM 2, una nova planta prevista per una producció mínima de 650 Tm/dia de maons foradats i blocs termoargila. La producció mínima d’alguns formats es preveu de 750 tm/dia, així que es tractarà d’una de les plantes de major producció del nord d’Àfrica.

El forn túnel serà del model PRESTHERMIC, de disseny hermètic mitjançant acabats metàlics soldats a totes les parets i sostre del forn, que permet treballar a altes pressions i així optimitzar la qualitat de cocció, el volum de producció i el consum energètic. El forn serà de grans dimensions: 158,40 metres de llarg sense pre-forn, 6,70 metres d’amplada interior i 1,64 metres d’alçada útil, i estarà equipat amb equips de combustió de gas natural, combustible de preu irrisori a Algèria, i control de cocció MICROBER.

No és necessària la instal·lació d’un pre-forn ja que l’assecader serà el model LLEVANT, de càrrega directa en verd sobre vagoneta del forn, de manera que el temps que necessita una vagoneta entre la sortida de l’assecader i l’entrada al forn és inferior a un minut, sense possibilitat de reabsorpció d’humitat. Aquest aspecte, junt amb el fet que l’assecader LLEVANT treballa 24 hores i 7 dies a la setmana, i que pràcticament no utilitza cap altra font de calor que l’aire calent recuperat del forn, fa de l’assecader LLEVANT la millor opció des del punt de vista energètic. L’assecader estarà gestionat pel control d’assecat MICROSEC.

L’ús d’aquest tipus d’assecader també redueix significativament la inversió en automatismes, ja que no hi ha cap manipulació de producte entre l’assecader i el forn.

+ info: