Primera comanda d’una instalació PROMATIC a Albània ()

BERALMAR acaba de rebre la primera comanda d’una instal·lació de cocció de sòlids a Albània. Es tracta d’un sistema PROMATIC, que s’instal·larà al forn túnel de la ceràmica KID ALB Sh.p.k. de Maminas, a prop de la capital del país.

Aquesta instal·lació consumirà coc de petroli, i està dissenyada per a subministrar fins a un 70% de l’energia consumida per a una producció diària de fins a 650 Tn de diferents formats de blocs.

Aquesta instal·lació PROMATIC representa ja la desena comanda d’equips de cocció de sòlids rebuda als darrers 3 anys a la regió dels Balcans, i la número 110 suministrada per Beralmar a tot el món només des de l’any 2000.

+ info: