Sistema de cocció PROMATIC

Promatic
Promatic
Promatic
Promatic
Promatic

El sistema PROMATIC es basa en un alimentador de combustible, un molí micronitzador, un circuit tancat de distribució, i equips d’injecció i control automàtic de tot el procés.

Els injectors dosifiquen el combustible automàticament i punt per punt, aconseguint una coloració homogènia i un ús racional i eficient del combustible.

El sistema PROMATIC és igualment concebut per a altes produccions. Es recomana mantenir la zona de preescalfament amb gas o fuel - oil.

El sistema PROMATIC permet consumir combustibles econòmics i mantenir la qualitat del producte, gràcies al baix manteniment de la instal•lació, la higiene de treball que proporciona el circuit tancat de distribució, i el control automatitzat de tot el procés. El resultat és un sistema modern per a coure amb combustibles tradicionals.