Beralmar subministra 2.395 cremadors al 2010 ()

BERALMAR va començar les seves activitats l’any 1964 amb la fabricació d’injectors de fuel-oil per a forns hoffmann. Ha passat quasi mig segle i l’empresa ha patit canvis importantíssims, però malgrat l’àmplia gamma de tota mena d’equips i solucions d’enginyeria que avui en dia ofereix BERALMAR, no només no s’ha abandonat l’activitat original de l’empresa sinó que s’ha mantingut i reforçat com un dels seus estendards: BERALMAR manté com a principi el desenvolupament de tot tipus d’equips de cocció per a qualsevol tipus de combustible disponible.

D’aquesta manera BERALMAR compta amb una oferta completíssima d’equips de cocció per a combustibles líquids (fuel-oil, diesel), gasosos (gas natural, LPG, propà-butà, biogàs, syngas, etc.), i sòlids (coc de petroli, carbons minerals, biomassa), fruit del coneixement existent a l’organització i al treball del Departament de R+D, format per 3 enginyers dedicats exclusivament a:
- Desenvolupament de nous equips.
- Millora contínua dels equips existents.

Aquesta despesa en R+D no es percep com a cost sinó com a inversió, ja que malgrat que aquests equips siguin habituals objecte de plagi, permet BERALMAR mantenir una distància tecnològica constant en front a molts competidors.

També a nivell comercial es treballa amb coherència amb aquest principi: BERALMAR no només persegueix la seva participació en projectes complets, sinó que treballa per a ser el proveïdor de referència d’equips de cocció a tots els mercats que atén. És un procés lent que demana esforç i molt de temps, però aquesta percepció de BERALMAR com a proveïdor de referència i fiable d’equips de cocció ja existeix en aproximadament la desena de mercats que BERALMAR atén personalment des de fa més temps.

Pel que fa a l’any 2010, el resultat de tot plegat és el subministre d’un total de 2.395 cremadors o injectors de diferents combustibles per a la cocció de ceràmica estructural a 22 països, fet que constitueix un lideratge mundial en aquest camp, i que volem agrair sincerament per la part que els toca a tots els nostres clients que ens fan confiança reiteradament i que amb el seu bon criteri donen sentit al nostre esforç.

+ info: