Instal·lació BIOMATIC a Malàisia ()

BERALMAR està preparant el suministre d’una instal·lació de cocció de combustible sòlid molt especial per a la ceràmica BRICK DOTCOM de Kuala Buru Bahru (Malàisia). Es tracta del model BIOMATIC, una tecnologia adequada per a coure amb biomassa amb garanties de qualitat basada en el sistema MICROMATIC, amb les necessàries variacions que el combustible obliga.

La biomassa que s’utilitzarà en aquesta aplicació és la closca seca i micronitzada del fruit de la palmera d’oli, una planta el cultiu de la qual s’ha estès molt els darrers anys a Malàisia per a l’obtenció d’oli de palma. La closca del fruit té un poder calorífic d’uns 4.000 Kcal/kg, amb un moderat contingut de cendres del 3%, i serà l’únic combustible d’un forn de 500 tn/dia de producció.

Tenint el compte que la tecnologia de BERALMAR permet l’ús de la biomassa mantenint uns alts estàndards de qualitat de cocció, el gran avantatge d’aquest ús ha de ser retallar el cost energètic. El preu del combustible sòlid vegetal varia molt a cada país degut a la gran varietat de biomasses, a més de la seva disponibilitat a nivell local, estacionalitat, etc.

L’ús de la biomassa té també l’avantatge de gaudir d’un balanç neutre d’emissions de diòxid de carboni, especialment en països on hi ha comerç de drets d’emissió de CO2, cosa que permet generar ingressos adicionals.

Aquesta serà ja la sisena referència d’instal·lacions de cocció de sòlids de BERALMAR a Malàisia, i la segona per a BRICK DOTCOM que ja compta amb un sistema PROMATIC a la seva planta de Johor.

+ info: