Sistema de cocció BIOMATIC

  • producte verd
Biomatic
Biomatic
Biomatic

Aquesta nova solució permet el consum de biomassa, coc de petroli micronitzat o una mescla de tots anteriors en qualsevol proporció, i que aporta els avantatges següents:

- El consum preferent de biomassa aporta importants estalvis en la factura energètica a la vegada que redueix dràsticament les emissions de CO2.

- Qualsevol puntual manca de suficient biomassa es completa amb el consum d’un altre combustible sòlid de baix cost: el coc de petroli micronitzat la disponibilitat de la qual està garantida a molts mercats.

- Automatització del canvi de combustible o de la variació de composició de la mescla.

Aquest sistema manté el transport pneumàtic dels combustibles que caracteritza les solucions de combustió amb sòlids de BERALMAR i per tant aporta els mateixos avantatges de baix manteniment.

El nou BIOMATIC està especialment concebut per a ceràmiques situades en els mercats més desenvolupats on les normatives penalitzen les altes emissions de CO2 i on el subministrament de biomassa no està sempre plenament garantit en els volums necessaris. L’ús d’energies renovables com la biomassa també aporta avantatges en el camp del màrqueting ja que permet la promoció del material ceràmic obtingut com a producte respectuós amb el medi ambient en la seva producció, donat que ja és prou conegut que també ho és en el seu ús.