Noves instal·lacions de combustió amb cok de petroli a Sèrbia ()

BERALMAR ha rebut tres nous encàrrecs per a instal·lar el sistema PROMATIC a Sèrbia. Concretament, es tracta dels forns túnel de les fàbriques MLADOST RAD, FS GITARIC i FIT FS BECEJ.

MLADOST RAD és una fàbrica de blocs ceràmics integrada al grup MLADOST, conegut sobretot per la fabricació de teules. Per altra banda, les plantes FS GITARIC i FIT FS BECEJ pertanyen al grup FANTINI SCIANATICO, que compta amb ceràmiques a Itàlia, Espanya, Sèrbia, Albània i Bulgària.

Tant MLADOST com FANTINI SCIANATICO comptaven ja amb equips de cocció de sòlids de BERALMAR en altres plantes dels grups. Es tracta per tant d’una confiança renovada en els equips i les persones de BERALMAR.

Després d’aquestes noves instal·lacions, BERALMAR haurà instal·lat ja equips de cocció de combustibles sòlids a cinc forns túnel de Sèrbia.

+ info: