Millores de processos per al grup NEXE ()

BERALMAR ha dut a terme recentment uns projectes de millores en dues fàbriques del grup NEXE. Amb un total de 11 forns túnel distribuïts entre Croàcia, Sèrbia i Bòsnia, per a la fabricació de blocs i teules, el grup NEXE és el fabricant més important de la regió dels Balcans, i un client a qui BERALMAR ha subministrat diferents solucions de combustió.

Als darrers mesos BERALMAR ha realitzat amb èxit les següents intervencions de millora de producció a les fàbriques de TOS (Sarajevo, Bòsnia) i IGM STRAŽILOVO (Sremski Karlovci, Sèrbia):

TOS (Bòsnia)

Modificació i equipament del forn per a assolir:

  • Augment de producció del forn fins a les 400 tn/dia.
  • Augment de qualitat (disminució de rebuig).

IGM STRAŽILOVO (Sèrbia)

Modificació de l’assecador de la línia antiga, dividint el control del procés d’assecat en zones i millorant la ventilació, amb els següents objectius:

  • Augment de producció de l’assecador fins a les 280 tn/dia.
  • Augment de qualitat d’assecat.

Tots dos projectes s’han dut a terme amb una relació entre inversió i resultats molt interessant, i assolint plenament els resultats establerts.

Sempre s’ha dit i amb raó que és més senzill construir una instal·lació nova que realitzar millores o solucionar problemes d’una existent. Aquestes intervencions dutes a terme en aquestes plantes del grup NEXE posen en valor una vegada més un dels punts tradicionalment forts de BERALMAR: la capacitat de millorar processos en plantes existents. Una capacitat ben coneguda als mercats on BERALMAR hi té presència de fa més anys, però que es va fent poc a poc palès arreu, com en aquesta ocasió a la regió dels Balcans.

+ info:

Location of the two plants in the Balkans.
Examples of formats produced in these two plants.