Nova cambra de combustió per a coc de petroli ()

BERALMAR ja ha començat a comercialitzar un producte molt esperat des de fa molt de temps, especialment en alguns mercats concrets.

Com a grans experts en solucions per a la combustió de tot tipus de combustibles tant per al procés de cocció com d’assecat, hi havia un forat a omplir que no pocs clients ens han estat reclamant durant anys: una solució per a l’ús del coc de petroli en la generació d’aire calent per als assecadors.

La resposta a aquesta demanda ha arribat amb la nova cambra de combustió model CCP. Disponible de moment en potències de fins a 3.000.000 de Kcal/h (2.250 kW), les cambres CCP estan dissenyades per a esquivar les dificultats de la combustió del coc de petroli en una cambra tancada.

Degut a les característiques corrosives del coc de petroli i al seu contingut en sofre, els fums de combustió han de passar forçosament per un intercanviador de calor acoblat a la cambra CCP per a poder aplicar-ho a un assecador de productes ceràmics, de manera que l’assecador acabi rebent aire calent net.

Així, el conjunt format per la cambra de combustió CCP i l’intercanviador de calor donen una solució de qualitat (aire calent net) i econòmica, i és que el coc de petroli, malgrat les fluctuacions del seu preu al llarg del temps, es manté sempre a una distància important al preu d’altres combustibles com el gas natural o el fuel-oil.

En alguns mercats, aquesta solució haurà d’anar acompanyada d’un filtre de partícules instal·lat a la xemeneia de l’intercanviador de calor per a complir amb les regulacions d’emissions. BERALMAR també ofereix aquest accessori.

Val a dir que BERALMAR ja va tenir una experiència positiva als anys 70 i 80 en algunes ceràmiques a Espanya amb aquest tipus de cambres de coc de petroli, per tant enguany no s’ha partit de zero en el disseny de la nova cambra CCP. Als anys 80 el gas natural va arribar amb molt bon preu a pràcticament la totalitat de les ceràmiques espanyoles, amb el qual les cambres de coc van caure en desús. Ara que el coc de petroli torna a ser una solució econòmicament interessant en molts mercats amb l’encariment del fuel-oil i el gas natural, BERALMAR torna a oferir aquesta tecnologia amb una sèrie de millores fruit de l’experiència acumulada per l’equip tècnic de BERALMAR, que afegit a la qualitat del coc de petroli disponible al mercat actualment, fan de la nova CCP una solució fiable a llarg termini per a mantenir baixes les despeses tèrmiques del procés d’assecat .

Cal tenir present que degut a l’alta temperatura que necessita el coc de petroli per a la seva combustió, la cambra CCP necessita pre-escalfar-se mitjançant un cremador de fuel-oil o gas. Un cop arribats a la temperatura de treball, la cambra passa a funcionar 100% amb coc de petroli micronitzat.

Amb aquesta nova solució, que ja ha estat aplicada amb èxit, BERALMAR reforça més encara el seu lideratge en solucions de combustió per a tot tipus de de combustibles, i dona resposta a una demanda llargament esperada.

+ info:

CCP micronized petcoke combustion chamber commissioned this year.
Set installed in the 1970s in Spain.