Nova instal·lació de cocció amb sòlids ()

BERALMAR ha subministrat una nova instal·lació de cocció amb combustibles sòlids. Es tracta d’un sistema MICROMATIC, que s’ha subministrat a la CERÀMICA BELIANES, del municipi del mateix nom a Lleida (Catalunya).

El combustible utilitzat és el coc de petroli, que és subministrat en condicions òptimes per al seu consum, és a dir, amb menys d’un 1% d’humitat i <100 micres de diàmetre, s’emmagatzema en silos i es transporta pneumàticament cap a la zona de cocció, on s’injecta al forn també amb mitjans pneumàtics.

La instal·lació MICROMATIC aporta aproximadament el 70% de l’energia que consumeix el forn per a una producció d’entre 300 i 400 tn/dia depenent dels productes. El pre-escalfament es realitza amb gas natural.

El sistema MICROMATIC, desenvolupat per BERALMAR sobre la base del sistema PROMATIC l’any 2001 quan van aparèixer al mercat subministradors de coc de petroli micronitzat i sec en condicions òptimes, ha estat un èxit amb més de 70 referències a tot el món. Entre el sistema MICROMATIC i el PROMATIC, BERALMAR ha entregat més de 250 instal·lacions de combustió de sòlids per a forns túnel, fet que fa de BERALMAR el proveïdor amb més experiència i referències en aquest camp al sector.

+ info:

General view of the BELIANES kiln
The MICROMATIC system enables the hygienic storage of petcoke.