Nou projecte al Turkmenistan ()

BERALMAR està treballant des de fa uns mesos en el subministrament d’una planta completa al Turkmenistan.

La nova planta serà multi-producte amb una capacitat de 550 tn/dia de blocs termoargila, foradats i cara-vista, que s’anomenarà DÖWLETI DOWREN. S’està construint a la regió de Lebap, a l’est del país centre-asiàtic.

El combustible principal serà el gas natural, de cost molt baix ja que Turkmenistan n’és un gran productor.

Els principals subministraments de BERALMAR per a la nova planta són:
- Assecador semi-continu d’estanteries, model MESTRAL, amb recirculators cònics i gestionat pel control automàtic d’assecat MICROSEC.
- Forn túnel model PRESTHERMIC, equipat amb control automàtic del procés de cocció MICROSEC i equips de combustió a gas natural.
- Línia completa de mecanismes multi-producte.

El capítol de mecanismes de la nova planta és especialment complex degut a l’àmplia gamma de productes previstos. Hi ha diversos talladors, biselladors, moltes taules de programació i s’opta per robots en diversos punts.

Aquesta serà la tercera fàbrica entregada per BERALMAR a l’Àsia Central en només 2 anys, després dels projectes duts a terme al Kazakhstan i l’Uzbekistan.

+ info:

Map of Turkmenistan, with the Lebap region in red, where the new plant is being built.