Posta en marxa d’una nova planta a Malàisia ()

BERALMAR acaba de posar en marxa una nova planta a Malàisia. Es tracta d’una nova línia de producció per a KILANG BATU BATA HAP KEE (Serandah, Malàisia) per la qual BERALMAR ha subministrat un assecador i un forn túnel per a una producció de 750 tn/dia de maons massissos.

La nova planta, que en una primera fase té una producció de 480 tn/dia, està composada per un assecador d’empilat directe sobre vagoneta de forn, model LLEVANT, i un forn túnel hermètic model PRESTHERMIC. Tant el forn túnel com els dos túnels d’assecat tenen una llargada de 168 metres i una amplada interior de 6,3 metres.

És important remarcar que l’única energia tèrmica consumida a la fàbrica és el coc de petroli, mitjançant una instal·lació MICROMATIC. L’assecador LLEVANT, gràcies a un confortable cicle d’assecat superior a les 50 hores per a tots els formats, s’alimenta d’aire calent provinent només de la recuperació del forn.

Com és habitual en aquest tipus de fàbriques, la posta en marxa ha estat molt senzilla i tot el material de la primera vagoneta que ha sortit del forn ha estat de màxima qualitat: de la vagoneta al camió.

Tot i que la nova planta de HAP KEE produirà de moment només formats massissos, la direcció de la ceràmica té previst introduir properament els formats termoargila a Malàisia. Els desitgem tota la sort del món en aquest projecte, tant important per al futur de la ceràmica al país asiàtic.

Des d’aquestes línies volem agrair la confiança reiterada de la família Ng en BERALMAR.

+ info: