Nova instal·lació MICROMATIC a Espanya ()

BERALMAR ha instal·lat recentment una nova instal·lació de cocció amb combustibles sòlids a Espanya.

Es tracta de la Cerámica San Javier de Pantoja (Toledo), on s’ha instal·lat un sistema MICROMATIC per a la combustió de coc de petroli micronitzat per a aportar aproximadament el 70% de l’energia consumida al forn, amb el qual es generen grans estalvis en la factura energètica, pel fet que la tèrmia del coc de petroli costa actualment prop de la meitat que la tèrmia de gas natural.

Amb aquesta ja en són 60 les instal·lacions per a coure amb combustibles sòlids que BERALMAR ha posat en funcionament a Espanya.

+ info:

Instalación MICROMATIC Beralmar
Nueva instalación MICROMATIC en España