Noves comandes per a generar calor amb biomassa al Marroc ()

BERALMAR està atenent aquest inici d’any noves comandes d’equips per a la generació d’aire calent net per a assecadors per al Marroc, a partir de biomassa.

La biomassa disponible al Marroc és la pinyolada d’oliva, combustible d’alta disponibilitat però amb l’inconvenient de l’atac químic que els fums de la seva combustió perpetren als elements metàl·lics dels assecadors (estanteries metàl·liques, ventiladors, etc.).

Per aquest motiu BERALMAR està actualment subministrant diferents solucions a 3 ceràmiques del nord del país magrebí per a la combustió eficient de la pinyolada d’oliva en una cambra de combustió separada d’un posterior intercanviador de calor no convencional, especialment adaptat a per a:

- Resistir l’atac químic dels fums de combustió de la pinyolada d’oliva.
- Efectuar un manteniment còmode d’extracció de cendres i neteja dels tubs d’intercanvi de calor.

BERALMAR compta amb tot tipus de solucions per a la generació d’aire calent per als assecadors, i per a tots els combustibles: gas, fuel-oil, diesel, carbó mineral, coc de petroli i tot tipus de biomassa, tant de combustió directa com per intercanvi de calor (generació d’aire calent net). A més de la indústria ceràmica, BERALMAR acumula una gran experiència amb aquests equips al sector agrícola.

Amb les comandes rebudes aquest any ja seran 12 els assecadors al Marroc equipats amb solucions de generació d’aire calent provinent de biomassa de BERALMAR.

+ info:

BIOMASS HEAT GENERATORS IN MOROCCO
Beralmar- Biomasa en Marruecos
BIOMASS HEAT GENERATORS IN MOROCCO