Posta en marxa d’una nova fàbrica a Algèria ()

BERALMAR acaba de posar en marxa una nova fàbrica a Algèria, concretament a la ciutat d’Adrar. Es tracta de la fàbrica TIMADANINE 2, que com el seu nom indica és la segona línia de producció d’aquest fabricant. La primera línia, de 250 tn/dia de producció de blocs, també va ser subministrada per BERALMAR l’any 2010. En aquest cas però, la nova línia que s’acaba d’estrenar és de dimensions molt diferents: 900 tn/dia de diversos formats de blocs ceràmics.

El subministrament de BERALMAR en aquesta nova línia de producció ha consistit en:

- Mecanismes de tall.

- Càrrega d’estanteries d’assecador mitjançant robots.

- Assecador semi-continu model MESTRAL.

- Descàrrega de l’assecador i empilat de vagonetes mitjançant robots.

- Forn túnel model PRESTHERMIC-E.

- Desempilat amb robots.

- Mecanismes de formació de palets i empaquetat amb robots.

No cal dir que el combustible utilitzat en aquesta fàbrica és el gas natural, abundant i barat a Algèria.

La posta en marxa ha estat un èxit rotund, i la primera vagoneta ha sortit sense cap peça trencada i amb la qualitat esperada.

Cal destacar l’emplaçament de la fàbrica, en ple desert del Sàhara, a 1.400 kilòmetres de la costa, i amb unes condicions climàtiques extremes ja que a l’estiu les temperatures superen habitualment els 50ºC.

Aquesta és la 6a fàbrica subministrada per BERALMAR a Algèria, i com dèiem la segona per a aquest client, a qui agraïm novament la confiança depositada en BERALMAR.

+ info:

Primera vagoneta en la nueva línea de TIMADANINE, sin ninguna pieza rota.
Emplazamiento de la nueva fábrica, en pleno desierto del Sahara.
Primer camión cargado con material de la nueva fábrica.