Nou projecte de máxima eficiència energètica al Marroc ()

BERALMAR ja està treballant en un nou projecte. Es tracta del subministrament d’una nova fàbrica, la nova AMINA BRIQUES, que es situarà a mig camí entre Tànger i Tetuan, una de les regions de major creixement econòmic del Marroc.

El projecte és d’unes dimensions considerables, ja que la nova línia de producció comptarà amb una capacitat de producció de 800 tn/dia de diferents formats de blocs ceràmics.

El subministrament de BERALMAR per al projecte d’AMINA BRIQUES es composa de:

- Línia de tall completa.

- Empilat directe de material humit sobre vagoneta de forn.

- Assecador sobre vagoneta model LLEVANT de dos túnels de 183 metres cadascun.

- Forn túnel hermètic d’altes prestacions model PRESTHERMIC de 183 metres de llarg.

- Desempilat de vagoneta.

- Formació de paquets mitjançant plastificat.

Cal destacar que ha estat possible plantejar aquesta línia de producció gràcies a les característiques de l’argila disponible i les proves industrials dutes a terme, abordant el projecte amb totes les garanties tècniques. I també gràcies a la versatilitat de BERALMAR, que té experiència en la construcció de tot tipus d’assecadors, fet que permet adaptar-se a cada context amb la proposta tècnicament més adequada sense limitacions pròpies.

Si aquest projecte es caracteritza per alguna cosa, aquesta és sens dubte l’eficiència energètica, la gran -i molt recomanable- obsessió de la propietat, que ha trobat en BERALMAR el partner adequat en aquest sentit. Per una banda, l’assecat directe sobre vagoneta de forn i l’eficiència del forn hermètic fan preveure un consum específic màxim de només 323 Kcal/kg d’assecat i cocció. I per l’altra banda, a aquest baix consum s’hi suma l’ús de combustibles de baix cost: l’assecador es nodrirà majoritàriament de la recuperació de calor del forn, amb aportacions puntuals d’un intercanviador de calor de biomassa (concretament pinyolada d’oliva), mentre que el forn túnel comptarà amb una instal·lació de cocció BIOMATIC, que permet el consum alternatiu o simultani de biomassa o de coc de petroli micronitzat, ambdós combustibles disponibles a bon preu al Marroc. El criteri per tant a l’hora de definir cada punt del projecte ha estat optar en tot moment per aquelles opcions que permetessin reduir la despesa energètica d’aquesta nova fàbrica al mínim.

Des d’aquestes línies volem agrair a la propietat i la direcció d’AMINA BRIQUES la confiança depositada en BERALMAR, amb l’absolut convenciment que el resultat serà una línia de producció d’allò més competitiva.

+ info:

Vagonetas apiladas con producto verde y cocido BERALMAR.
Línea de producción con una capacidad de producción de 800 tn/día de diferentes formatos de bloques cerámicos
Localización de la fábrica AMINA BRIQUES en Marruecos