Posta en marxa de nova fàbrica a Rússia ()

A les darreres setmanes BERALMAR ha acabat de posar en funcionament una nova fàbrica a Kansk, a prop de Krasnoiarsk (Sibèria, Rússia) per a l’important grup industrial local ARBAN.

El subministrament de BERALMAR en aquest projecte ha consistit en:

- Tots els mecanismes de tall.
- Apilat i desempilat de vagonetes.
- L’assecador model LLEVANT.
- El forn túnel model PRESTHERMIC.
- Equips de control MICROBER i MICROSEC.

Aquesta nova línia de producció té una capacitat de 30 milions de peces/any de maó massís, i es caracteritza pels següents dos punts:

1. El carbó mineral és l’únic combustible utilitzat en tots els processos de producció. Degut a l’alta humitat d’arribada, ha calgut subministrar un trommel d’assecat pel carbó, que posteriorment és transportat al generador de calor de sòlids i a la instal·lació de cocció PROMATIC.

2. L’assecador és de carga directa sobre vagoneta de forn, procés que aporta els següents avantatges:

- Una moderada inversió en automatismes, ja que només cal apilar les vagonetes després del moldeig i desempilar-les al final de la cocció.

- Gran eficiència energètica, donat que l’assecador treballa 24 hores i els 7 dies de la setmana, de manera que en tot moment s’aprofita la recuperació del forn , i també degut a que les vagonetes tarden menys d’un minut en sortir de l’assecador i entrar al forn, evitant la reabsorció d’humitat característica d’altres assecadors, de manera que la presència d’un pre-forn no és necessària.

- Disminució d’aturades de producció i de manteniment. Els automatismes acostumen a ser els responsables de quasi totes les aturades de producció, problema que queda minimitzat per la inferior presència d’automatismes en aquest tipus d’assecadors.

- Fàcil maniobra de variacions de volums de producció. Al treballar l’assecador i el forn en continu, les variacions de producció són tan senzilles com augmentar o disminuir els temps d’avanç de vagonetes, tasca molt més simple que amb d’altres tipus d’assecadors on les variacions de producció al forn i a l’assecador són dues operacions diferents que s’han de fer per separat.

- Menys personal. La senzillesa d’aquest tipus d’instal·lacions acaba comportant una menor necessitat de recursos humans, degut al menor nombre d’equips a mantenir i al fet d’operar com una sola unitat l’assecador i el forn.

Totes les característiques i virtuts d’aquesta la línia de producció han perseguit un objectiu: minimitzar la despesa energètica i optimitzar així la competitivitat de la nova fàbrica. El baix consum energètic de l’assecador d’apilat directe sobre vagoneta de forn, l’eficiència del forn hermètic PRESTHERMIC i el fet d’utilitzar exclusivament carbó mineral local com a únic combustible per a tots els processos fan d’aquesta línia de producció un exemple paradigmàtic d’eficiència energètica combinat amb l’ús d’un combustible de baix cost.

+ info:

Apilado directo sobre vagoneta mediante robots.
Localización de la fábrica ARBAN en Siberia
Beralmar secadero de carbón
Salida del horno
Molino de la instalación PROMATIC
Generador de calor de sólidos mod. GBS/2000
Zona de cocción del horno. El carbón mineral és el único combustible utilizado en este proceso.
Desapilado y formación de palets para plastificar.