Segona instal·lació Micromatic a Hongria ()

BERALMAR acaba de posar en marxa amb èxit la segona instal·lació MICROMATIC a Hongria, concretament a la ceràmica PÁPATESZÉRI TÉGLAIPARI de Pápateszér, a mig camí entre Budapest i Viena o Bratislava.

Aquesta instal·lació s’ha dimensionat per a una producció de fins a 250 tn/dia amb pre-escalfament amb gas natural.

Aquest és el segon sistema MICROMATIC que BERALMAR instal·la a Hongria, on des de l’any passat hi ha disponibilitat de coc de petroli especialment preparat per a la indústria ceràmica i subministrat en camió-cisterna amb les següents característiques:

Poder calorífic 8.400 Kcal/kg
Humitat < 1%
Granulometria < 100 µ
Cendres < 1%


Amb els preus actuals dels combustibles a Hongria, la substitució de gran part del gas natural per aquest combustible permet assolir uns estalvis gairebé imprescindibles avui en dia.

Des d’aquí volem agrair de nou la confiança dipositada en BERALMAR per la família Valdinger i el seu equip.

+ info:

Second Micromatic installation in Hungary
Second Micromatic installation in Hungary
Second Micromatic installation in Hungary
Second Micromatic installation in Hungary