Posta en marxa d’un conjunt de generació de calor amb biomassa a Bòsnia ()

A principis de Juliol BERALMAR ha posat en funcionament un conjunt de generació de calor amb biomassa a la ceràmica TOP BANJA LUKA, de Banja Luka (Bòsnia), fet que volem remarcar donat que és el primer d’aquest tipus subministrat a Europa Central i els Balcans.

El conjunt es composa de:

  • 1) Alimentador de combustible, amb un dosificador que passa el combustible per un triturador de manera que la granulometria obtinguda permeti un transport pneumàtic propulsat per un ventilador.
  • 2) Una cambra de combustió model PULS/2000 d’injecció vertical de combustible.
  • 3) Un intercanviador de calor model GB/2000 acoblat a la cambra de combustió, que posteriorment envia l’aire net i calent a temperatures de fins a 150ºC a la cambra de mescles existent.
El combustible utilitzat és pellets conglomerats de biomassa d’un poder calorífic aproximat de 3.500 Kcal/kg i una humitat màxima del 6%.

El conjunt té una aportació calòrica màxima de 2.000.000 de Kcal/hora, i substitueix tot el consum de fuel-oil previ. Donat l’alt preu que aquest combustible està assolint a la regió, es generen grans estalvis en la factura energètica sense cap conseqüència negativa per a l’assecador, ja que tant amb el fuel-oil com amb la biomassa el producte final és aire calent net.

Des d’aquí agraïm a TOP BANJA LUKA la seva repetida confiança en BERALMAR.

+ Info: