Primera instal·lació de cocció amb sòlids a Kosovo ()

BERALMAR acaba de rebre la primera comanda per a subministrar una instal·lació de cocció amb combustibles sòlids a Kosovo. Es tracta de la nova ceràmica APOLLONIA que s’està acabant de construir a Obilliq, a l’est del país balcànic, i que ha optat pel coc de petroli com a principal combustible al forn.

La instal·lació subministrada per tant serà el model PROMATIC, dimensionada per a aportar el coc de petroli suficient per a una producció de fins a 450 tn/dia de blocs.vagona de forn.

Amb aquesta instal·lació ja seran 13 els forns que couen amb coc de petroli amb equips de BERALMAR a països de l’antiga Iugoslàvia.

+ Info: