Nova comanda d’una instal·lació micromatic al Marroc ()

BERALMAR acaba de rebre una nova comanda d’una instal·lació de cocció amb combustibles sòlids al Marroc. Es tracta d’una instal·lació MICROMATIC per a la BRIQUETERIE TARIK de Tànger, que substituirà aproximadament un 80% del consum de fuel-oil al forn per coc de petroli micronitzat.

El forn de BRIQUETERIE TARIK produeix unes 300 tn diàries de formats foradats de qualitat, fruit de molts anys d’ofici.

Amb aquest ja seran 12 els forns treballant amb instal·lacions de cocció amb coc de petroli al Marroc.

+ Info: