Comanda de generació de calor amb biomassa a Bòsnia ()

BERALMAR acaba de rebre una comanda d’equips per a la generació de calor amb biomassa per part de la ceràmica TOP BANJA LUKA, propera a Banja Luka, al nord de Bòsnia i Herzegovina.

Es tracta d’un conjunt format per una cambra de combustió model PULS, acoblada a un intercanviador de calor model GB. El conjunt tindrà una capacitat màxima de 2.000.000 de Kcal/hora (2.326 kWh) en aire net. Degut al fet que les funcions de combustió i d’intercanvi de calor estan fetes per dues màquines separades incrementa l’eficiència del conjunt de manera que es poden esperar ratis d’eficiència energètica de fins al 85%.

El combustible utilitzat serà pellets d’una longitud màxima de 30 mm i una humitat inferior al 6%, que substituirà el consum de fuel-oil a l’assecador.

A BERALMAR pensem que els combustibles sòlids estan encara poc introduïts al procés d’assecat, i que constitueixen no només una font d’estalvi en la factura energètica sinó també una possible font d’ingressos degut al marge que aporten en el comerç de drets d’emissió de CO2.

Des d’aquestes línies volem agrair a TOP BANJA LUKA la reiterada confiança en els equips de BERALMAR.

+ Info: