Posta en marxa exitosa de nova planta a Algèria ()

BERALMAR ha posat en funcionament la nova fàbrica EL RYM 2 a Annaba (Algèria) amb notable èxit. Tal i com mostra la fotografia, la primera vagoneta que ha sortit del forn ho ha fet de manera impecable, sense cap ruptura.

La nova fàbrica EL RYM 2 té una capacitat de producció de fins a 750 tn/dia en alguns formats.

La nova fàbrica compta amb un forn túnel model PRESTHERMIC, de disseny hermètic mitjançant acabats metàlics soldats a totes les parets i sostre del forn, que permet treballar a altes pressions i així optimitzar la qualitat de cocció, el volum de producció i el consum energètic. El forn és de grans dimensions: 158,40 metres de llarg sense pre-forn, 6,70 metres d’amplada interior i 1,64 metres d’alçada útil, i està equipat amb equips de combustió de gas natural, combustible de preu irrisori a Algèria, i control de cocció MICROBER.

No ha estat necessària la instal·lació d’un pre-forn donat que l’assecador és el model LLEVANT, de càrrega directa en verd sobre vagoneta del forn, de manera que el temps que necessita una vagoneta entre la sortida de l’assecador i l’entrada al forn és inferior a un minut, sense possibilitat de reabsorció d’humitat. Aquest aspecte, junt amb el fet que l’assecador LLEVANT treballa 24 hores i 7 dies a la setmana, i que pràcticament no utilitza cap altra font de calor que l’aire calent recuperat del forn, fa de l’assecador LLEVANT la millor opció des del punt de vista energètic. L’assecador estarà gestionat pel control d’assecat MICROSEC.

L’ús d’aquest tipus d’assecador també redueix significativament la inversió en automatismes, ja que no hi ha cap manipulació de producte entre l’assecador i el forn.

Des d’aquestes línies volem agrair la reiterada confiança en BERALMAR per part de la BRIQUETERIE EL RYM.

+ info: