Comanda de 3 conjunts de generació d’aire calent net amb biomassa ()

BERALMAR acaba de rebre una comanda des del Marroc de 3 conjunts de generació de calor net amb biomassa, d’una potència de fins a 2.000.000 Kcal/hora (2.326 kW) cadascun. Cada conjunt es composa de:

  • Tolva d’alimentació de biomassa amb molí desintegrador.
  • Cambra de combustió de sòlids model PULS/2000.
  • Intercanviador de calor model GB/2000.
La biomassa s’extreu de la tolva mitjançant un visenfí passant per un molí de martells que la desintegra en una granulometria suficient per a poder ser transportada pneumàticament i injectada pel sostre de la cambra de combustió, on es produeix la combustió en gravetat. La cambra de combustió està directament acoblada a l’intercanviador de calor. Aquesta separació de funcions (combustió en una màquina i intercanvi de calor en una altra) maximitza l’eficiència del conjunt, que arriba a valors d’entre el 80 i el 85%.

Els 3 conjunts seran instal·lats a 3 fàbriques del Marroc, propietat de la família Salhi: BRIQUETERIE MABROUKA, BRIQUETERIE SONABRIQ i BRIQUETERIE MIDABRIQ. Fa pocs mesos BERALMAR ja va posar en funcionament un conjunt idèntic a la BRIQUETERIE MIDABRIQ, i el grau de satisfacció del client junt amb els estalvis generats per la substitució de tot el consum anterior de fuel-oil han convençut la família Salhi de continuar el mateix camí de substitució de la resta dels generadors de fuel-oil de totes les fàbriques.

Un altre avantatge d’aquest conjunt és la possibilitat d’instal·lar un cremador de fuel-oil a la part posterior de l’intercanviador de calor, de manera que es pugui consumir fuel-oil en qualsevol moment en cas de problemes amb l’aprovisionament de biomassa.

Amb aquests ja seran 8 els equips subministrats en pocs mesos al Marroc per a substituir fuel-oil per biomassa a l’assecador, i és de preveure que aquestes aplicacions es continuaran estenent al Marroc donat que la principal biomassa utilitzada, la sansa d’oliva, té un 40% del poder calorífic del fuel-oil amb un 15% del seu cost, de manera que l’estalvi és molt important i l’amortització té lloc en pocs mesos.

+ info: