Nou projecte a Rússia ()

BERALMAR ha rebut l’encàrrec d’un nou projecte d’enginyeria per a la construcció d’una nova fàbrica de 200 tn de producció diària de blocs ceràmics a Krasnoiarsk (Sibèria, Rússia) per a l’important grup industrial local ARBAN.

Concretament el subministrament de BERALMAR en aquesta nova fàbrica es composa d’un forn túnel model PRESTHERMIC equipat d’una instal·lació de cocció amb coc de petroli sistema PROMATIC, un assecador de càrrega en verd model LLEVANT, i tots els automatismes de la fàbrica: tall, movimentació de vagonetes de forn i assecador i apilat i desapilat de vagonetes mitjançant robots.

El coc de petroli serà l’únic combustible utilitzat al forn, i de fet a tota la fàbrica ja que l’assecador LLEVANT utilitza com a única font de calor la recuperació del forn, de manera que estem parlant d’una fàbrica amb una despesa energètica extremadament baixa.

El grans avantatges dels assecadors càrrega en verd són:

  • Una moderada inversió en automatismes,ja que només cal apilar les vagonetes després del moldeig i desapilar-les al final de la cocció.

  • Gran eficiència energètica, donat que l’assecador treballa 24 hores i els 7 dies de la setmana, de manera que en tot moment s’aprofita la recuperació del forn , i també degut a que les vagonetes tarden menys d’un minut en sortir de l’assecador i entrar al forn, evitant la reabsorció d’humitat característica d’altres assecadors, de manera que la presència d’un pre-forn no és necessària.

  • Disminució d’aturades de producció i de manteniment. Els automatismes acostumen a ser els responsables de quasi totes les aturades de producció, problema que queda minimitzat per la inferior presència d’automatismes en aquest tipus d’assecadors.

  • Fàcil maniobra de variacions de volums de producció Al treballar l’assecador i el forn en continu, les variacions de producció són tan senzilles com augmentar o disminuir els temps d’avanç de vagonetes, tasca molt més simple que amb d’altres tipus d’assecadors on les variacions de producció al forn i a l’assecador són dues operacions diferents que s’han de fer per separat.

  • Menys personalLa senzillesa d’aquest tipus d’instal·lacions acaba comportant una menor necessitat de recursos humans, degut al menor nombre d’equips a mantenir i al fet d’operar com una sola unitat l’assecador i el forn.

Aquest tipus de fàbriques són molt habituals en països com França, Espanya, Portugal o els Estats Units, on fa temps es van rendir a la seva senzillesa i eficiència energètica. Per a poder plantejar aquest tipus d’instal·lacions, o bé és necessari que l’argila compleixi uns requisits com ara una contracció d’assecat moderada i una bona resistència mecànica, o bé cal optar per una extrusió dura, amb un màxim d’un 16% humitat de moldeig, com és el cas d’aquest nou projecte a Krasnoiarsk.

+ info: