Comanda de 4 sistemes de cocció de sòlids a Colòmbia ()

LADRILLERÍA SANTA FÉ, el grup ceramista més important de Colòmbia, ha confiat a BERALMAR el subministre d’instal·lacions de cocció de sòlids per a 4 forns del grup.

El sistema escollit per LADRILLERÍA SANTA FE és el més sofisticat per a l’ús de combustibles sòlids. La central de molturació rep carbó mineral en grà i humit, i el procés s’acaba amb el carbó sec i micronitzat, fins a 100 micres de diàmetre i <1% d’humitat, dins d’un silo en un ambient sec. A partir d’aquí, aquest silo alimenta una instal·lació MICROMATIC completa, segons les necessitats de combustible. Tot el sistema està controlat centralitzadament.

BERALMAR ja ha subministrat anteriorment aquest tipus de solució (Molturació + MICROMATIC) a ceràmiques de Xile, els Estats Units, el Marroc o l’índia.

+ info: