Refredament ràpid model GERIM

  • producte verd
Gerim

El refredament ràpid s’utilitza per abaixar ràpidament la temperatura de cocció fins al voltant dels 650ºC, temperatura que es propera a la de transformació del quars però sense sobrepassar-la, per a que no sorgeixin problemes en la zona crítica.

És convenient allargar el refredament ràpid per a què el paquet de material tingui suficient temps per a homogeneïtzar i es pugui igualar la temperatura entre dins i fora del paquet. També es convenient d’intercalar amb les injeccions d’aire de refredament ràpid aspiracions d’aire a alta temperatura. D’aquesta manera, BERALMAR recomana combinar una línia d’injecció de refredament ràpid i una línia de recuperació d’alta temperatura, ajudant-se les injeccions amb les aspiracions a tenir major uniformitat de temperatura en el paquet.

Una millora important en relació als refredaments ràpids existents és que sigui d’impulsos en tota la línia. Això ajuda a produir una turbulència addicional que ajuda a igualar temperatures.