Cremadors de flama freda model FOC 20/FF

FOC20/FF

Els nous cremadors d’alta velocitat en flama freda es caracteritzen per la seva capacitat per aportar un excés d’aire del 400% i per una baixa temperatura de flama, i són concebuts per a ser instal•lats entre la zona de preescalfament per a una més ràpida cocció, resultant un major rendiment de la producció en forns que teòricament ja treballen al màxim de la seva capacitat.

La instal•lació d’aquests nous cremadors a més ofereix altres avantatges. Al mateix temps, els cremadors de flama freda han demostrat que redueixen considerablement les emissions, en efectuar-se la combustió tan a la vora del tir, es produeix una postcombustió dels gasos emesos.

El principi de funcionament dels cremadors d’alta velocitat Mod. FOC-20/MV/FF, està basat en què la combustió de la barreja d’aire i combustible es produeix en una càmera reduïda assignada al cremador. El cremador d’alta velocitat modulant aconsegueix, variant la longitud de la flama, tenir la temperatura màxima repartida en tota la càrrega de material, mantenint sempre constant la relació aire/gas.