Recirculadors

Recirculadores

El funcionament dels recirculadors consisteix en extreure fums de la part baixa de la vagoneta a través d’unes capelles laterals i d’un ventilador centrífug. Aquest volum de gasos s’injecta per uns tubs que estan repartits per tot l’ ample del forn aigües amunt de l’extracció.

L’efecte que produeix aquest ventilador és doble: per un costat es produeix una aspiració de gasos del forn per on hi ha menys tir, o sigui en la part baixa del paquet, ajudant així a millorar el preescalfament en aquesta part del paquet a l’haver-hi major quantitat de gasos circulants. Per l’altre costat, la injecció d’aire per la part superior del forn produeix una cortina i una pèrdua de càrrega, que genera una turbulència a la resta de gasos que venen de la zona de cocció, aspirats pel tir.

Aquesta doble acció produeix un major i menor intercanvi de calor entre els gasos i el material, millorant l’escalfament del material en aquesta zona i una major uniformitat de temperatures entre les parts alta i baixa del paquet.