Cremadors de BIOGÀS

  • producte verd
Biogas

El biogàs és el resultat del tractament anaeròbic de residus urbans, que es produeix de forma natural en qualsevol abocador, i es caracteritza per una alta composició de metà (>50%) i un poder calorífic de 4.700 Kcal/Nm3. L’aplicació d’aquest combustible en la indústria ceràmica resulta econòmicament molt interessant. És de preveure que la proliferació de plantes de generació de biogàs facilitarà un accés més generalitzat a aquest combustible.

Els cremadors de biogàs s’han desenvolupat segons les especificacions d’aquest combustible, i són un sistema dual d’injecció de biogàs i gas natural. Aquest últim combustible és necessari per a puntualment compensar el subministrament irregular de biogàs.