Generador model GB per a fuel

GB
GB

El Generador d’aire calent tipus GB, fabricat per BERALMAR, s’ha projectat i realitzat per a facilitar un sistema de calefacció per aire calent a temperatures inferiors a 150ºC.

És adaptable especialment per a tots els usos en què el fluid calent ha de ser exclusivament aire pur, perfectament inodor, i estar exempt de contaminacions químiques. La característica principal dels Generadors d’aire calent “GB” és la d’utilitzar totalment l’energia tèrmica produïda per la cambra de combustió, la qual cosa és possible ja que el intercanviador de tubs és emvastit per l’aire que, a contra corrent, circula fins a recórrer un gir de 360º (flux rotatori).

El generador d’aire calent BERALMAR és adequat especialment per a assecadors de totxos i qualsevol tipus d’assecador industrial per precisi temperatures d’aire inferiors a 150ºC.

- Es subministra equipat amb cremador de fuel-oil-dens per injecció, de 2 velocitats o modulant, directament a alta pressió, previst d’instruments i maniobra per al govern completament automàtic de la temperatura.

- Sobre comanda, el Generador “GB” es subministra amb cremador de combustible sòlid vegetal o bé un acoblament de càmera de combustibles sòlids vegetals.