Model Garbí

  • producte verd

El ventilador model GARBÍ és un ventilador axial, que pot ser auto viatjant o no.

Aquest model de ventilador ocupa una altura menor en l’assecador que els models cònics i per tant són útils per a assecadors de sostre baix, com per exemple en el cas dels assecadors de càrrega en verd sobre plataforma.

Els ventiladors GARBÍ es subministren amb el diàmetre i nombre d’aspes i hèlices adequat en cada cas.