Cambra de combustió model CSD

  • producte verd
CSD
CSD
CSD

Cambres de combustió Mod. CSD de combustibles vegetals (espigot de blat de moro, pinyolada,serradures, residus forestals, etc...).

S’utilitzen per a l’assecatge de totxos, blat de moro i altres productes agrícoles. Es fabriquen varis models des de 1.000.000 fins a 9.000.000 de Kcal/hora.