Vena d’aire per a conducte

  • producte verd
VA
VA
VA

El cremador tipus Vena d’Aire es pot instal•lar en un conducte d’aire calent per incrementar la temperatura de l’aire que s’aporta a l’assecador.

El cremador es compon de:

a) Grup motoventilador
b) Conjunt cremador – estabilitzador d’acer refractari.
c) Cos metàl•lic, que serveix com a suport i distribuïdor d’aire.
d) Línia de gas.

El principi de funcionament es basa en subministrar un aire secundari de combustió mitjançant el motoventilador que al mateix temps serveix com fluid portador de calor.

L’alimentació del combustible a la vena , es realitza mitjançant una línia de gas, que disposa dels elements de control, regulació i seguretat necessaris.

BERALMAR disposa de venes d’aire per a conducte des de 250.000 fins 14.000.000 Kcal/hora.