Vena d’aire per cambres de barreja

VA
VA
VA
VA

Els cremadors tipus “Vena d’aire” tenen com a característica principal, poder fer combustió amb grans excessos d’aire, això permet instal•lar-los immersos en un corrent d’aire, aconseguint uniformitat de temperatures en el flux a escalfar.

L’aplicació industrial d’aquest tipus de cremadors s’estén a diversos sectors com poden ser: Assecadors ceràmics, cereals, materials plàstics, alimentació, tèxtil, cabines de pintura, etc. El seu muntatge en funció de les característiques de la instal•lació pot ser, exterior, o bé interior al conducte de l’aire a escalfar i treballar en zones de pressions positives (impulsió) o negatives (aspiració).

Principi de funcionament

El gas alimenta el cremador. El corrent d’aire a escalfar circula en direcció paral•lela a la flama, assegurant una perfecta combustió, per la disposició adequada dels deflectors. El cremador disposa de tots els elements de seguretat, regulació i control de gas, així com del control de la temperatura, que mitjançant el regulador del cabal de gas i en funció d’un valor prefixat de temperatura, humitat o qualsevol altre, manté o modifica la aportació de gas, d’acord amb les necessitats previstes en el sistema receptor.

Disposem d’una gamma de diferents models, amb potències entre les 250.000 Kcal/h i 14.000.000 Kcal/h.