Assecadors model JETDRYER

  • producte verd
Jetdryer

Apropiats per a l’assecat de peces de baixa contracció i paret prima, l’assecador model JETDRYER ofereix un cicle d’assecat d’entre 3 i 8 hores. Aquest alt rendiment permet optimitzar els recursos assignats al procés d’assecat.

- Al comptar amb reserva de material verd cuit, l’assecador JETDRYER no es veu afectat per aturades d’extrusió.

- El gir de carretons a mig recorregut uniformitza l’assecat en mantenir la direcció de l’aire.

- Optimització de l’espai assignat al procés d’assecat.

- Baix consum elèctric