Assecadors model GARBÍ

  • producte verd
Garbí

L’assecador model GARBÍ consisteix en carregar en verd l’assecador semicontinu mitjançant plataformes en comptes de prestatgeries, amb un important estalvi d’inversió.

Aquesta instal•lació és apropiada per a les argiles d’alta resistència i per a tot tipus de totxos buits.

- Gran estalvi en la inversió

- Flexibilitat productiva

L’assecador GARBI és una alternativa a l’assecador semicontinu tradicional.