Cambra de combustió model CDF

CDF
CDF
CDF

Cambra de combustió Mod. CDF amb cremador de fuel-oil. S’utilitza per a l’assecatge de totxos, deshidratat d’alfals, assecatge de blat de moro i altres productes agrícoles.