*|MC:SUBJECT|*
Beralmar
Newsletter 141 - Novembre 2019
Temps de lectura aproximat: 5 minuts
 

Indústria Ceràmica
LES EMISSIONS DE GASOS HIVERNACLE A LA INDÚSTRIA DEL CIMENT

Corporatiu
BERALMAR PARTICIPA ALS SIMPOSIS DE L’ECTS A MALÀISIA I EL VIETNAM
PRESENTACIÓ A LA FIRA DE YIWU (XINA)

Novetats i Realitzacions
NOU CONJUNT DE GENERACIÓ D’AIRE CALENT NET AMB COC DE PETROLI

Indústria Ceràmica
LES EMISSIONS DE GASOS HIVERNACLE A LA INDÚSTRIA DEL CIMENT

Actualment està de moda comentar qui són els principals responsables de les emissions de CO2 a nivell global, i es fan tota mena de rànquings per països i per activitats econòmiques que comencen a formar part de la cultura general de la societat.

En aquest sentit, a nivell de països tothom sap que la Xina, amb la seva demografia, el seu creixement econòmic i el desenvolupament de tota mena d’infraestructures lidera el rànquing de països emissors, i que la indústria energètica lidera el rànquing de sectors econòmics.

Altres sectors econòmics no tan emissors també estan acumulant una mala reputació, com per exemple la indústria aeronàutica, tot i ser responsable “només” del 4% de les emissions globals.

Hi ha una indústria però que és responsable del 8% de les emissions globals de CO2, el doble que el sector aeronàutic, sense ser tant de domini públic: la indústria del ciment.

Procés de producció del ciment: font del 8% de les emissions mundials de CO2.

Impressionant evolució de la producció de ciment els darrers 50 anys.

El ciment, principal matèria prima del formigó, és produït mitjançant un procés tèrmic en el qual es generen emissions de CO2 per partida doble i a parts iguals: d’una banda fruit de la combustió del combustible utilitzat al procés, i d’altra banda com a resultat de la cocció de la calç, el principal ingredient del formigó, que desprèn una gran quantitat de CO2 en el seu procés de calcinació.

A la indústria ceràmica sabem molt bé que la indústria del ciment té una tercera via de generació d’emissions: la baixa eficiència en aïllament tèrmic dels blocs de formigó (en comparació als blocs ceràmics), que genera una major despesa energètica en climatització d’espais.

És difícil substituir el ciment i el formigó en algunes de les seves aplicacions, com per exemple en la construcció d’infraestructures (ponts, túnels, grans estructures, etc,). No obstant, els blocs de formigó tenen un substitut obvi i molt menys generador d’emissions tant en la seva producció com en la seva aplicació i cicle de vida: el bloc ceràmic. Un fet que també hauria de formar part de la cultura general de la societat a l’hora de parlar sobre les emissions globals de CO2.

Corporatiu
BERALMAR PARTICIPA ALS SIMPOSIS DE L’ECTS A MALÀISIA I EL VIETNAM

L’ECTS des de fa una bona pila d’anys ve organitzant un o dos simposis anuals en alguns mercats on el nivell del coneixement mutu entre els ceramistes locals i el gruix de proveïdors europeus és encara baix.

Els passats 5 i 7 de Novembre l’ECTS va celebrar dos simposis ceràmics a Kuala Lumpur (Malàisia) i Hanoi (Vietnam) respectivament, amb la participació de 13 empreses membres del grup.

Ambdós simposis van comptar amb una molt bona organització i van ser un èxit de convocatòria. Per part de BERALMAR, Miquel Moix va fer una pinzellada sobre les solucions més adients per a cada país.

Aprofitant la presència a Kuala Lumpur, el grup va visitar la ceràmica KILANG BATU BATA HAP KEE, on BERALMAR hi va subministrar el 2018 un forn túnel i un assecador d’empilat directe per a una producció de 750 tn/dia. La visita va resultar molt interessant per a tot el grup de ponents de l’ECTS, en la que és avui dia la fàbrica més moderna del país asiàtic.

Per a l’any 2020 l’ECTS programa simposis ceràmics a la Índia i als Estats Units.

Miquel Moix a la seva presentació a Kuala Lumpur.

Vagonetes amb material cuit durant la visita.

Presentació a Hanoi.

+ info
ECTS
PRESENTACIÓ A LA FIRA DE YIWU (XINA)

En ocasió de la fira de maquinària per a materials de construcció de YiWu (Xina), BERALMAR va oferir el passat dia 9 de Novembre una presentació a càrrec de Miquel Moix sobre diferents aspectes relacionats amb la qualitat en el procés de cocció de material ceràmic.

La presentació va ser escoltada per unes 500 persones presents a l’auditori, i va ser fruit d’una invitació de l’organització de la fira per a presentar diferents solucions de producció en l’àmbit tèrmic.

En concret Moix va mostrar al públic diferents accions per a millorar la qualitat del procés de cocció basat en l’experiència de BERALMAR en aquest camp.

Cal recordar que les intervencions per a la millora de processos tècnics és una de les grans especialitats de BERALMAR.

Esperem que hagi estat de l’interès dels presents.

Localització de YiWu a la Xina continental.

Miquel Moix durant la seva presentació a YiWu.

Novetats i Realitzacions
NOU CONJUNT DE GENERACIÓ D’AIRE CALENT NET AMB COC DE PETROLI

BERALMAR acaba de posar en marxa un nou conjunt de generació d’aire calent net a partir de la combustió de coc de petroli.

El conjunt s’ha instal·lat a la CERAMICA LA MÉDITERRANÉE de Nador (Marroc), i consta de:

  • Cambra de combustió ciclònica de coc de petroli de 2.000.000 kcal/h model CCP/2000.
  • Intercanviador de calor model GB/1500, de 1.500.000 kcal/h de capacitat màxima.

El conjunt obté el coc de petroli directament del circuit del forn, que també consumeix aquest combustible, de manera que ja arriba a la cambra de combustió ciclònica sec i micronitzat.

La posta en marxa ha estat un èxit i el conjunt ja està subministrant aire calent net a l’assecador de la fàbrica, substituint quasi al complet el consum previ de fuel-oil i generant estalvis molt importants, degut a que el coc de petroli té un preu aproximadament un 60% inferior al fuel-oil al Marroc. I tot això, sense incidir de cap manera en el procés d’assecat, ja que l’aire calent aportat pel conjunt subministrat per BERALMAR és totalment net.

El coc de petroli és un combustible molt disponible i de preu moderat, però molt difícil de consumir en una graella fixa, motiu pel qual el seu consum no s’ha estès per als processos d’assecat.

Conjunt format per la cambra de combustió de coc de petroli (dreta) i l’intercanviador de calor (esquerra).

Detall de la injecció de coc micronitzat, aire de combustió, i del cremador auxiliar per a escalfar la cambra de combustió.

BERALMAR ha trobat la solució combinant els seus coneixements en aquest camp als anys 70 amb la qualitat i característiques del coc de petroli disponible en l’actualitat. Això i alguns canvis importants al disseny de les cambres ciclòniques han fet d’aquesta instal·lació un èxit.

Agraïm des d’aquestes línies a la família Abarchan per la seva confiança en BERALMAR per a fer aquest important canvi de combustible a l’assecador.

 

Beralmar, 50 years with you!
BERALMAR TECNOLOGIC S.A · Avda. Valles 304 · Terrassa, B 08220 · Spain
+34 937 312 200