*|MC:SUBJECT|*
Beralmar
Newsletter 136 - Abril 2019
Temps de lectura aproximat: 5 minuts
 

Indústria Ceràmica
EL CONSUM ENERGÈTIC ALS ESTATS UNITS EN UNA ENTENEDORA GRÀFICA

Corporatiu
BERALMAR PARTICIPA AL PLA RENOVA’T DE L’ICAEN

Novetats i Realitzacions
NOVA FÀBRICA A L’UZBEKISTAN

Indústria Ceràmica
EL CONSUM ENERGÈTIC ALS ESTATS UNITS EN UNA ENTENEDORA GRÀFICA

Que l’energia és un factor clau que afecta tots els àmbits econòmics és un fet que no és cap notícia per a tothom qui es dediqui al sector ceràmic.

Per això hem pensat que val la pena compartir amb els nostres lectors aquest fantàstic treball gràfic de la molt recomanable web Visual Capitalist sobre l’origen i el destí de les diverses fonts energètiques als Estats Units a l’any 2018:

Algunes dades interessants que en podem extreure són per exemple:

  • El 80,2% del mix energètic encara té l’origen en combustibles fòssils.
  • El 26,3% de l’energia consumida als Estats Units correspon al sector industrial.
  • El sector que més energia consumeix és el transport amb un 28,3%. Tot i que el transport és a més el sector que més percentatge de combustibles fòssils consumeix (99,7%), és també el què es preveu que protagonitzi una transició més ràpida al consum elèctric als propers anys.
  • La generació d’electricitat es nodreix en gairebé 2/3 parts de combustibles fòssils, xifra que seria bo que anés disminuint per a donar rellevància al consum elèctric per exemple del sector transport.
Però com més estona un passa analitzant aquesta gràfica, més reflexions interessants es produeixen.

Aquí podeu trobar l’article sencer a la web de Visual Capitalist, amb una millor visualització de la gràfica: https://www.visualcapitalist.com/visualizing-u-s-energy-use-in-one-giant-chart

Corporatiu
BERALMAR PARTICIPA AL PLA RENOVA’T DE L’ICAEN

El PLA RENOVA’T, promogut per l’ICAEN (Institut Català d’Energia) té com a objectiu incrementar l’eficiència energètica al sector industrial, en línia amb l’objectiu d’assolir un sistema energètic totalment descarbonitzat l’any 2050 a Catalunya.

BERALMAR és un dels 10 fabricants adherits a aquest pla, que es concentrarà en la renovació de motors elèctrics, compressors d’aire i sistemes de combustió, aquest últim sent una de les àrees d’especialització de BERALMAR.

BERALMAR contribuirà al PLA RENOVA’T mitjançant l’elaboració d’estudis de viabilitat econòmica, energètica i mediambiental de renovació d’equips de combustió industrials.

A Catalunya, la indústria representa actualment un 21% del seu PIB i consumeix un 27% de l’energia. Els objectius que el govern es planteja a llarg termini són que la indústria arribi a representar un 25% del PIB, amb un descens significatiu del consum energètic.

Desitgem que BERALMAR pugui contribuir a assolir aquests ambiciosos objectius.

Miquel Moix durant l’exposició de la contribució de BERALMAR al PLA RENOVA’T

Els representants de les empreses adherides al PLA RENOVA’T, junt amb els responsables del govern català.

Novetats i Realitzacions
NOVA FÀBRICA A L’UZBEKISTAN

BERALMAR acaba de posar en marxa una nova fàbrica a l’Uzbekistan. La nova fàbrica, anomenada CERAMIC BRICKS, està situada a les afores de la històrica ciutat de Samarcanda, famosa per ser un punt de referència de la ruta de la seda, a més d’un destí turístic de primer ordre.

La fàbrica es caracteritza per comptar amb un assecador d’empilat directe i un forn túnel, per a 200 tn/dia de producció de maons foradats amb un 100% de consum de carbó mineral, i el subministrament de BERALMAR es composa per:

  • Tots els mecanismes de la fàbrica: tall, empilat de vagonetes, desempilat de vagonetes i empaquetat.
  • Assecador d’empilat directe sobre vagoneta de forn model LLEVANT.
  • Forn túnel d’altes prestacions model PRESTHERMIC, equipat amb una instal·lació de cocció de carbó mineral model PROMATIC.

L’únic combustible de la fàbrica és el carbó mineral, combustible promogut per les autoritats locals com a font d’energia tèrmica principal en la fabricació de maons. Si mai en el futur es pogués consumir gas natural a la fàbrica, encara que només fos per a instal·lar grups de combustió de gas a la zona de pre-escalfament del forn, la producció es podria elevar fins a unes 300 tn/dia.

De totes formes, la combinació d’assecador d’empilat directe i l’ús exclusiu de carbó mineral fa que la nova CERAMIC BRICKS de Samarcanda sigui en aquests moments la fàbrica més automatitzada i competitiva del país centreasiàtic, i des d’aquí volem agrair a la propietat la confiança en BERALMAR per a dur a terme aquest projecte.

Empilat directe de material verd sobre vagonetes de forn.

Assecat i molturació centralitzada de carbó mineral del sistema PROMATIC.

Instal·lació de combustió de carbó. El carbó mineral és l’únic combustible de tota la fàbrica.

Excel·lent qualitat del producte final.

Beralmar, 50 years with you!
BERALMAR TECNOLOGIC S.A · Avda. Valles 304 · Terrassa, B 08220 · Spain
+34 937 312 200